ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และนายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ทำหน้าที่ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้พบปะให้ข้อมูลแก่ คุณปิยนันท์ จิตต์แจ้ง สื่อมวลชนท้องถิ่น เกี่ยวกับการเปิดให้บริการช่วยเหลือด้านข้อกฏหมาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แก่ประชาชน ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดศูนย์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว ตามเป็นนโยบาย"ศูนย์ทนายคลายทุกข์" พร้อมกันนี้ ยังได้ชี้แจงนโยบายและแนวทางในการดำเนินการและความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ "การกำจัดขยะครบวงจร" ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้การนำของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ที่มุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆ และบริการประชาชน