ศูนย์แยกกักในชุมชนหรือ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ ศูนย์แยกกักในชุมชนหรือ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี และนำส่งผู้หายป่วยจากโควิด - 19 กลับบ้าน 2 ราย