ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมฟอร์จูน รีเวอร์วิว เชียงของ ศูนย์แยกกักในชุมชน(Community Isolation) หรือ ศูนย์ CI เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร แสดงความยินดี และนำส่งผู้หายป่วย จากโควิด - 19 กลับบ้านจำนวน 3 ราย