สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำชุด PPE

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางประกาย บุญประคองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำชุด PPE (ชุดป้องกันเชื้อโรค) ไปมอบให้ ทีม Scot ทีมปฏิบัติหน้าที่ดูแล ผู้ป่วยโควิด-19 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว