สำรวจดินทรุด ท่อระบายน้ำ บริเวณริมโขง

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ระเบียงริมโขงโฉมใหม่ อำเภอเชียงของ เขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลทั้งเขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว เพื่อสำรวจดินทรุด ท่อระบายน้ำ บริเวณริมโขง ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดรวมทั้ง ถนนเส้นทางระเบียงริมโขงเป็นหลุมบ่อ ฯลฯ ให้คณะกรรมการการตรวจการจ้างได้พิจารณาตามผังการก่อสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมือง