ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้บ้านเวียงแก้ว

ตามที่ เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านเวียงแก้ว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 03.15 น. รายนายสิงห์คำ คำปาและนายสมศักดิ์ อ่อนคำเหลือง บ้านเลขที่ 61 และบ้านเลขที่ 22 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้ได้ ณ บ้านผู้ประสบภัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เมื่อเวลา 09.30 น. ของวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564