เก็บขยะ ทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ลอยกระทง ณ ท่าผาถ่าน

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายสุภฤกษ์ อนุตรพงษ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกัน เก็บขยะ ทำความสะอาดและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ลอยกระทง ณ ท่าผาถ่าน บ้านวัดหลวง หมู่ 2 และ ท่าน้ำบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 เพื่อเป็นการดูและรักษาความสะอาดเรียบร้อยให้กลับสู่สภาพปกติ ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว ที่ได้แวะเยี่ยมชมทุกสถานที่ ที่เป็นแลนด์มาร์คของอำเภอเชียงของ ได้โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย