เข้าประชุม โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขง

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล/ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้เข้าประชุม โครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ริมฝั่งโขง เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงของ