เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการทำงาน

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ตัวแทนภาคประชาชนเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีและให้กำลังใจในการทำงานของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่