เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อม นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล และ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอเชียงของ