เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ได้มอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง จัดเตรียมสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งตามโครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหารกรณีครบวาระ ในวันอังคาร ที่ 23 มีนาคม 2564 ณ อาหารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ