โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม อบรมการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กิจกรรม อบรมการประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ โดยมี นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ไม้ไผ่มีทักษะในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ และมีรายได้เสริม ในการนี้ จะได้ทำการอบรมถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564