โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นำโดย นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล ทั้งนี้ ได้กราบนมัสการ เรียนเชิญ พระครูสุจิณวรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย มาเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง ธรรมะกับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานบนพื้นฐาน คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น