โรงเรียนเทศบาลตำบลเชียงของร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ รร.อนุบาลเชียงของ

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลเชียงของ ร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกวิชาการ Happiness Land ดินแดนแห่งความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของเพื่อให้ครูและนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งในและนอกโรงเรียน