ให้การต้อนรับชมรมแบตมินตันเชียงของ

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับชมรมแบตมินตันเชียงของ เพื่อหารือการมีส่วนร่วมระหว่างกัน