ให้การต้อนรับ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงเชียงของ

วันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิงเชียงของ ในโอกาสหารือการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน