ให้คำแนะนำในการค้าขาย ในสถานการณ์โควิด -19

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ต้อนรับพ่อค้า แม่ค้า ในโอกาสขอเข้าพบนายกเทศมนตรีฯ เพื่อขอคำแนะนำในการค้าขาย ในสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้