กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก

วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 อำเภอเชียงของ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก ศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service:OSS) โดยมี นายวรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทหาร ตำรวจ สมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอเชียงของ ฯลฯ เข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำคณะจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้