กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี และ นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยในวันนี้ คุณครูจำเนียร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ ได้ให้เกียรติรับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของอย่างเป็นทางการแล้ว อย่างไรก็ตาม ในวันนี้โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมการทำพวงกุญแจ จากเศษผ้า โดยมีวิทยาการในการสอน คือ คุณครูอุไร ศักดิ์เรืองฤทธิ์ คุณครูจิตอาสา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ทำให้นักเรียนฯได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างศักยภาพของตนเองได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ การเปิดกิจกรรมโรงเรียนในครั้งหน้า เป็นวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 และนัดหมายใส่เสื้อสีม่วงและนำข้าวกลางวันมารับประทานร่วมกันด้วย ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ