จัดทำแผนที่วัฒนธรรม ตำบลเวียงและพิธีเปิดห้องสมุด “ประวัติศาสตร์เชียงของ”

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เข้าร่วมเสวนาระดมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนที่วัฒนธรรม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาข้าราชการครู อำเภอเชียงของ (Teachers Camp)โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) จัดโดย สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ โดยในช่วงเวลา 11.00 น. ได้มีพิธีเปิดห้องสมุด "ประวัติศาสตร์เชียงของ" และมอบหนังสือ บรรยาย หกเชียง : เครือข่ายการค้าและวัฒนธรรมของรัฐไท โดย รศ.ดร.รัตนาพร เศรษฐกุล อีกด้วย