เทศบาลประชาสัมพันธ์กรณีเหตุฟ้าผ่าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ รองนายกเทศมนตรี และนายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ร่วมกับ นายอาภรณ์ จับใจนาย ตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงของ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับ ประชาชนบ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 กรณีฟ้าผ่า เมื่อคืนวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา