โครงการช่วยเหลือประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายทรงศักดิ์ เรืองศรีมั่น ปลัดเทศบาล ร่วมกับ WAYLA NAVA, VERY PREMIUM, ทุ่งช้าง คาเฟ่, Loso Entertainment ลงพื้นที่ 5 หมู่บ้าน ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ในโครงการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ