พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหลวง

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษา จัดงานประเพณีเข้าพรรษา โดยได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดหลวง โดยมีนายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยพนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลฯ โดยในวันพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 กำหนดจัดขึ้น ณ วัดพระแก้ว และวัดหาดไคร้ เวลา 10.00 น.และ 13.30 น.ตามลำดับ