ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานการก่อสร้างถนนทางรถยนต์ ทางจักรยาน ทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขง

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.
นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานการก่อสร้างถนนทางรถยนต์ทางจักรยาน ทางเดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำโขงโดยมีนายณรงค์ น้ำผึ้ง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ฯลฯ ได้ร่วมตรวจงานดังกล่าวด้วย