ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ 9 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

ร่วมใจสู้ภัยโควิด ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ตลาดนัดวันศุกร์ โดยได้ดำเนินการใช้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 เช่นตั้งจุดคัดกรอง การบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และกำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการตลาดนัดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อคล๊อคสายรัดคางและจัดระเบียบการจอดรถ