ประกาศเปิดเผยราคากลาง

ประกาศเปิดเผยราคากลาง

หัวข้อ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 6/9/64 6/9/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำและอาคารห้องเก็บของบ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 27/8/64 27/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เครื่องเชื่อมโลหะ,สว่านไฟฟ้า) 25/8/64 25/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายบอกชื่อซอย ถนน ในพื้นที่เทศบาลจำบลเวียงเชียงของ 11/8/64 11/8/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล.(ด้านทิศตะวันตก) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 7/6/64 7/6/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 34 แยก 1 บ้านสบสม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง 16/4/64 16/4/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 29/3/64 29/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาด 10 ลบ.ม. บ้านเวียงดอนชัย หมู่ที่ 12 29/3/64 29/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องน้ำหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7 19/3/64 19/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างวัดพระแก้ว ด้านติดถนนสายกลาง หมู่ที่ 8 19/3/64 19/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังอำเภอ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 18/3/64 18/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสายเลียบแม่น้ำโขง ทางทิศเหนือ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 18/3/64 18/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงสายเลียบแม่น้ำโขง ทางทิศใต้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 18/3/64 18/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 18/3/64 18/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างปฏิมากรรมปลาบึก บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 11/3/64 11/3/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายทางหลวงท้องถิ่น 8/3/2564 8/3/2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 17/2/2564 17/2/2564
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมรั้วและดาดคอนกรีตป้องกันตลิ่งพัง(ภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ) 26/1/64 26/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดทำป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จำนวน 15จุด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 25/1/64 25/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 18/1/64 18/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร OTOP และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคาร OTOP บ้านหาดไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเชียงของ จังหวัดเชียงราย 15/1/64 15/1/64
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บริเวณปากซอย 13 7/12/63 7/12/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และตลิ่งรอบสระน้ำ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง หมู่ที่ 12 18/11/63 18/11/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรุงปรุงลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ 18/11/63 18/11/63
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้านในเวียง หมู่ที่ 2 13/11/63 13/11/63

หัวข้อ