รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE และหน้ากาก N-95 จากสโมสรโรตารีเชียงของ

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น รีเวอร์ฟร้อน เวลา 09.00 น. นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการรับบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ ชุด PPE และหน้ากาก N-95 จากสโมสรโรตารีเชียงของ โดย นางรุจิรา หวังเกษมกุล นายกสโมสรโรตารีเชียงของ เพื่อใช้ในปฏิบัติการ การป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การดูแล รักษา ขนย้ายรับ-ส่งผู้ป่วยในโครงการ เชียงของปิ๊กบ้าน และเตรียมเฝ้าระวังการระบาดในพื้นที่ชุมชน ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนรับมอบดังกล่าว