รับมอบชุด PPE

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รับมอบชุด PPE จาก ร.ต.อ.อภิชัย และ ครูสุวิมล สุทธะประธานสภาวัฒนธรรมตำบลศรีดอนชัย ตำบลศรีดอนชัย เพื่อมอบให้ทีม Scot เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ใช้ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ โรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ต่อไป